Zoekresultaten voor Bodem

Onderzoeksprojecten

Bodem gestructureerd, bodem klimaatrobust beheerd

Gezonde bodem en gewassen;Op naar een klimaatslimme voedingsproductie;

Centrale onderzoeksvraag/doelHoe (gunstig) werken aangepaste bodembeheerpraktijken, met name mulching en gereduceerde bodembewerking, op waterevaporatie, -infiltratie en -retentie, als adaptatiemechanisme tegen extreme weeromstandigheden, in de Vlaamse landbouwcontext? Deze onderzoeksvraag krijgt in Soilstruct een antwoord.

Bodem gestructureerd, bodem klimaatrobust beheerd

Nieuws | 01/04/2019

Koolstofvoorraden in de bodem

Gezonde bodem en gewassen;

Koolstofvoorraden in de bodem

Een correcte inschatting maken van de hoeveelheid koolstof in Vlaamse bodems, dat is waar ILVO, INBO en UGent naar streven in het nieuw opgestarte project C-MON

Onderzoeksprojecten

Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit B3W

Gezonde bodem en gewassen;

Centrale onderzoeksvraag/doelBegin 2021 is de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit (B3W) van start gegaan als nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. B3W is opgericht in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit B3W

Nieuws | 26/04/2021

ILVO's Living Lab Plant en Bodem

Gezonde bodem en gewassen;

ILVO's Living Lab Plant en Bodem

Benieuwd wat Living Lab Plant & Bodem voor u kan betekenen?

Activiteiten

Demo BODEM werktuigendagen Oudenaarde

Demo BODEM werktuigendagen Oudenaarde

Werktuigendagen en het Landbouw (LA)-traject Bodemverdichting slaan de handen in elkaar en stellen een heuse bodemstand voor. De projectpartners, ILVO, Inagro, Bodemkundige Dienst van België (BDB) en Universiteit Gent stellen hier een deel van hun resultaten voor aan het brede landbouwpubliek.

Demo in het kader van het Landbouw (LA)-traject "Bodemverdichting" - www.bodemverdichting.be

Gezonde bodem en gewassen;

Nieuws | 04/05/2021

Systematische monitoring van koolstofvoorraden in de bodem

Gezonde bodem en gewassen;Klimaatmitigatie en -adaptatie;

Systematische monitoring van koolstofvoorraden in de bodem

De Vlaamse Overheid, ILVO, Universiteit Gent en INBO hebben een methodiek uitgewerkt voor een bodemkoolstofmonitoring netwerk in Vlaanderen.

Onderzoeksprojecten

Klimaatadaptatie door bodem- en gewasbeheer: synthese en weg vooruit

Gezonde bodem en gewassen;

Centrale onderzoeksvraag/doelWat leert de wetenschappelijke literatuur ons over de invloed van bodembeheer op de hydrologische en biologische bodemfuncties en op de veerkracht van de gewasproductie onder de uitdagende omstandigheid van een veranderend klimaat, en binnen specifieke pedo-klimatologische contexten?

Klimaatadaptatie door bodem- en gewasbeheer: synthese en weg vooruit

Activiteiten

Netwerkevent: eiwitrijke teelten van eigen bodem

Netwerkevent: eiwitrijke teelten van eigen bodem

Er is een groeiende interesse in de consumptie en verwerking van eiwitrijke teelten (peulvruchten, quinoa, …) van eigen bodem. Maar hoe ziet die vraag- en aanbodzijde er precies uit? Op 25 september organiseren Boerenbond, ILVO en Generation Food een info- en netwerkevent tijdens de Werktuigendagen in Oudenaarde.

Gezonde bodem en gewassen;Gezonde voeding;