Partners en Vlaamse hub

Vlaamse partners

EJP SOIL brengt partners uit 24 landen samen. ILVO vertegenwoordigt Vlaanderen binnen het consortium, INBO en het Departement Omgeving zijn wat binnen het project ‘linked third parties’ worden genoemd. CRAW vertegenwoordigt Wallonië.

Vlaamse hub

In elk deelnemend land werd een EJP SOIL hub opgericht. In Vlaanderen werd deze hub opgericht binnen het Platform voor landbouwonderzoek en de hub wordt voorgezeten door het Departement Landbouw en Visserij. De hub denkt mee over de Vlaamse inbreng binnen het programma en gaat mee aan de slag met de opgedane kennis die relevant is voor de Vlaamse praktijk en het Vlaamse beleid.

Het internationale EJP SOIL-consortium

De 24 deelnemende EU-landen worden vertegenwoordigd in het EJP SOIL-consortium door 26 partners (zowel Duitsland als België worden door 2 nationale partners vertegenwoordigd). Daarmee verzekert het programma een grote veregenwoordiging van Europese landen en dus landbouwbodems, rekening houdend met de verschillen op vlak van klimaat, socio-economische factoren en beleid tussen de deelstaten, maar tegelijk gefocust op samenwerking en het uitwisselen van kennis en ervaringen.