Specifieke doelstellingen

Naast de onderzoeksprojecten heeft het EJP SOIL programma zelf ook een reeks werkpakketten en taken met bijbehorende doelstellingen. Meer informatie over een aantal van deze doelstellingen waar de Vlaamse partners actief aan meewerken en die van belang zijn voor de ruimere groep van stakeholders vindt u op deze pagina. Voor een meer volledig overzicht verwijzen we naar de internationale EJP SOIL pagina.

aanzicht van doorwortelde bodem

EJP SOIL wil bodemdata over heel Europa verbinden en beschikbaar maken volgens een gemeenschappelijke structuur. Databank Ondergrond Vlaanderen (departement Omgeving) werkt voor Vlaanderen hier actief in mee.

gewasrij

In het eerste jaar van EJP SOIL werd beleidsdoelstellingen doorgelicht, een stand van zaken van het onderzoek gemaakt en onderzoekshiaten geïdentificeerd en werden stakeholders bevraagd.