Harmonisatie en delen van bodemdata

Europa bevat een schat aan bodemdata. Deze bodemdata is echter vaak zeer versnipperd aanwezig en alleen lokaal beschikbaar. Ook de vertaling van deze lokale bodemdata naar bodemdata die voor iedereen begrijpbaar en bruikbaar is, vormt momenteel een grote bottleneck. EJP SOIL heeft tot doel om de bodemdata over heel Europa te verbinden en beschikbaar te maken volgens een gemeenschappelijke semantiek en structuur. Databank Ondergrond Vlaanderen (departement Omgeving) werkt voor Vlaanderen hier actief in mee.

Vragen?

Contacteer ons

Katrien Oorts

Contactpersoon bodemdata (Departement Omgeving)