Opstellen EJP SOIL roadmap voor bodemonderzoek

De werking van EJP SOIL en de selectie van de projecten wordt gestuurd door een Europese roadmap voor het bereiken van de zes EJP SOIL impacten:

  • Het beter begrijpen van de impact van bodembeheer op klimaatmitigatie- en adaptatie, duurzame landbouwproductie en de omgeving;
  • Het beter begrijpen hoe koolstofopslag in de bodem kan bijdragen aan de mitigatie van klimaatverandering op het regionale niveau en hoe koolstofopslag in rekening kan worden gebracht;
  • Het versterken van de onderzoekscapaciteit en samenwerking in Europa, inclusief training voor jonge bodemonderzoekers;
  • Het ondersteunen van het harmoniseren van Europese bodeminformatie, inclusief voor internationale rapportering;
  • Het bevorderen van de adoptie van bodembeheerpraktijken die gunstig zijn voor klimaatmitigatie- en adaptatie;
  • Het ontwikkelen en demonstreren van regio- en contextspecifieke bemestingspraktijken.

In het eerste jaar van EJP SOIL werd beleidsdoelstellingen doorgelicht, een stand van zaken van het onderzoek gemaakt en onderzoekshiaten geïdentificeerd en werden stakeholders bevraagd over het kennissysteem rond landbouwbodems en klimaatslim duurzaam bodembeheer. Er waren ook een reeks van ‘stock take’ activiteiten over meer specifieke onderwerpen zoals het koolstofopslag potentieel, de impact van duurzaam bodembeheer, indicatoren, modellen en ICT tools gebruikt in de verschillende regio’s en de basis van bemestingsadviezen. De informatie uit de verschillende landen werd gebundeld in een reeks rapporten, die te raadplegen zijn op de EJP SOIL website.

Elk jaar krijgt de roadmap een update op basis van nieuwe resultaten en inzichten verkregen binnen het programma.

Bijdrage vanuit Vlaanderen

Om input te leveren vanuit Vlaanderen werden in 2020 3 enquêtes gelanceerd, één over bodembeleidsdoelstellingen, één over bodembeheer in de Vlaamse landbouwpraktijk en het kennissysteem en één over onderzoek. De resultaten zijn gebundeld in twee ILVO mededelingen, ILVO mededeling 271 gaat over bodembeleid en beleidsdoelstellingen, ILVO mededeling 272 over de stand van zaken van het onderzoek en het kennissysteem.

Verder was ILVO ook verantwoordelijk op Europees niveau voor een taak rond huidige beleidsdoelstellingen en de doelstellingen nodig om diverse maatschappelijk uitdagingen zoals de klimaatverandering in de toekomst aan te kunnen.

Vragen?

Contacteer ons

Greet Ruysschaert

Contactpersoon EJP SOIL Vlaanderen (ILVO)