Databank Langetermijn- veldexperimenten

Luchtfoto donkere en lichte bodem met tractoren

EJP SOIL heeft tot doel om onderzoekscapaciteit te vergroten en samenwerking binnen de Europese onderzoeksgemeenschap te bevorderen. Eén van de activiteiten waar ILVO verantwoordelijk voor is, is het ontwikkelen van een metadatabank voor langetermijnveldexperimenten in Europa. Er zal op basis hiervan een analyse gemaakt worden over de hiaten in het netwerk van langetermijnveldexperimenten. Het is de bedoeling dat de databank doorzoekbaar wordt zodat onderzoekers doorheen Europa kunnen opzoeken welke veldexperimenten kunnen helpen bij het beantwoorden van hun onderzoeksvragen.

Vragen?

Contacteer ons

Tommy D'Hose

Onderzoeker ILVO