Zoekresultaten voor Teeltrotatie

Onderzoeksprojecten

Naar een duurzame en rendabele sojateelt in Vlaanderen

Tijdens dit projectvoorstel zal de ontwikkeling van een waardeketen voor Vlaamse soja in dierlijke voeding gestimuleerd worden.Relevantie/ValorisatieEen nieuwe rendabele vlinderbloemige teelt opnemen in de Vlaamse teeltrotaties biedt op termijn veel perspectieven.

Activiteiten

Studienamiddag ‘Nematoden in de groenteteelt’

Het doel is te komen tot een IPM-gebaseerde beheersing van schadelijke nematoden in de teelt van vollegrondsgroenten waarbij oordeelkundig gebruik gemaakt wordt van resistente groenbedekkers in teeltrotatiesystemen.

rundveeloket.be

Ruwvoerwinning

Workshop vruchtwisseling: Kennis uit de praktijk (Melkvee Picknick 2020) In deze workshop vertelt Gert Van De Ven (LCV) wat vruchtwisseling of teeltrotatie precies is en wat hiervan de voordelen zijn. Hij bespreekt enkele concrete voorbeelden van dit systeem vanuit de ervaring op de Hooibeekhoeve.

Dossiers

Quinoa

Tot slot past quinoa in een ruimere teeltrotatie, doordat de teelt de bodem niet uitput en weinig tot geen gewasbescherming behoeft. Lokale teelt is technisch mogelijk In 2013 ‘het internationaal jaar van quinoa’ richtte ILVO samen met Inagro, HOGENT, PCG en het toenmalige Proefcentrum Herent het ‘quinoa platform’ op.

Dossiers

Bodemgezondheid

Teeltrotatie en -diversiteit Een grotere diversiteit van gewassen en groenbedekkers zal ook de diversiteit van het bodemleven ten goede komen. Vroegrijpe gewassen en rassen kunnen meestal in betere omstandigheden geoogst worden wat leidt tot minder verdichting en een beter ontwikkelde groenbedekker nadien.

Dossiers

Bodemerosie

Niet-kerende bodembewerking vraagt echter een gewijzigde manier van werken, aangepaste machines en een aangepaste teeltrotatie. Er kunnen ook verschuivingen plaatsvinden in ziekten en plagen. Daarenboven werkt het niet in alle teelten even goed.

Thema's

Eiwitdiversificatie

Het laat hen toe om hun teeltrotatie te verruimen, wat bijdraagt tot meer gewasdiversiteit, een bredere risicospreiding en het doorbreken van de groeicycli van ziektes en plagen. Peulvruchten hebben bovendien weinig bemesting nodig, omdat ze in symbiose leven met bodembacteriën die stikstof uit de lucht halen.