EJP SOIL Vlaanderen

ILVO, INBO, Departement Omgeving en Departement Landbouw en Visserij vertegenwoordigen Vlaanderen binnen EJP SOIL, een Europees Joint Programme dat 5 jaar lang onderzoek doet naar klimaatslim duurzaam bodembeheer.

Nieuwsbrief EJP SOIL Vlaanderen

Onze bodems leveren ons niet alleen voedsel, maar ook een breed scala aan ecosysteemdiensten zoals koolstofopslag en waterberging. Onder meer door het veranderende klimaat en intensief bodembeheer staan verschillende van die diensten al jarenlang onder druk. Dit ombuigen vergt een gecoördineerde aanpak en daarom heeft Europa het EJP SOIL samenwerkingsprogramma opgezet, dat onderzoekers en beleidmensen uit 24 Europese landen samenbrengt. Ook in Vlaanderen wordt via EJP SOIL intensief gezocht naar oplossingen om onze landbouwbodems weerbaarder te maken tegen klimaatverandering, en naar manieren om ze in te zetten voor een meer duurzame landbouwproductie, het versterken van ecosysteemdiensten, en het tegengaan van land- en bodemdegradatie. Via de Vlaamse hub, ondergebracht in het platform voor landbouw- en voedingsonderzoek, wordt de ruimere stakeholdersgroep binnen Vlaanderen betrokken.

Internationale EJP SOIL website

Op de internationale website vind je een overzicht van alle interne en externe projecten, evenementen en uitleg over de structuur van het programma.

Updates

Projectrapport | Wetenschappelijke publicatie | Video 05/01/2023

Klimaatverandering en bodemgezondheid: een video abstract

screenshot waterexperte sarah garre op veld + titel "soil and crop management practices and the water regulation functions of soils - qualitative synthesis of meta-analyses relevant to european agriculture"
Water, bodem en een goede opbrengst: je kan ze niet losmaken van elkaar. Maar wat gebeurt er met de bodem door de huidige klimaatverandering, en welke rol speelt hij om ons er net weerbaarder tegen te...