Event CLIMASOMA-webinar

nat veld

De ecosysteemdiensten die de bodem levert en haar potentieel als klimaatadaptatie-tool, hangen voor een substantieel deel af van haar structuur. Die structuur heeft invloed op watertransport, aanwezigheid van nutriënten en op het bodemleven, en evolueert bodendien constant. Hoewel er een overvloed aan kennis bestaat over de individuele processen die de bodemstructuur sturen, weten we nog maar weinig over de gecombineerde effecten van ons bodembeheer, gewassystemen en nieuwe klimaten op de hydrologische functies van onze bodems.

Het succes van verschillende beheerspraktijken en gewassystemen wordt vaak bekeken binnen specifieke lokale klimaatcondities. Als we de efficiëntie van verschillende praktijken correct willen evalueren, is er dus een uitvoerig overzicht nodig.

Tegelijkertijd is het uiteraard van groot belang dat goede praktijken ook effectief worden overgenomen door de stakeholders, en niet enkel door het beleid.

Het doel van CLIMASOMA is dan ook het synthetiseren en kwantificeren van de rol van bodembeheer op de hydrologische functies en het adaptatievermogen en de veerkracht van gewasproductie ten opzichte van klimaatverandering binnen een specifieke klimatologische context.

Omdat er een enorme lijst aan mogelijke praktijken en mogelijke impacten van die praktijken is, en de verzamling beschikbare literatuur gigantisch, krijgen we graag feedback over onze aanpak en eerste resultaten tijdens dit eerste CLIMASOMA-webinar.

Programma