Event EJP SOIL Science Days

De jaarlijkse EJP SOIL Science Days hebben tot doel de uitwisseling van wetenschappelijke kennis binnen het EJP-SOIL-consortium te bevorderen en wetenschappelijke netwerken binnen het bodemonderzoek te versterken. Dit event is toegespitst op de bespreking van wetenschappelijke onderwerpen die relevant zijn voor de EJP SOIL-impactgebieden en -onderzoeksprojecten.

Let op: de EJP SOIL Science Days zijn een intern evenement voor het EJP SOIL consortium, waarbij alleen de eerste halve dag openstaat voor een breder publiek, waar we enkele resultaten willen presenteren en de nadruk willen leggen op onze uitdagingen en de verwachtingen van en ten aanzien van de EU.

De tweede en derde halve dag zullen bestaan uit break-out sessies om kennisuitwisseling binnen het consortium rond specifieke onderwerpen te bevorederen.

De registratie voor het fysieke evenement in Palermo is afgesloten, maar binnekort komen de links online voor het online bijwonen van de plenaire halve dag en (enkel voor het EJP SOIL consortium) om de breakout sessies online mee te volgen.