Contactdag EJP SOIL Science Days 2023

De jaarlijkse EJP SOIL Science Days hebben tot doel de uitwisseling van wetenschappelijke kennis binnen het EJP-SOIL-consortium te bevorderen en wetenschappelijke netwerken binnen het bodemonderzoek te versterken. Dit event is toegespitst op de bespreking van wetenschappelijke onderwerpen die relevant zijn voor de EJP SOIL-impactgebieden en -onderzoeksprojecten.

Let op: de EJP SOIL Science Days zijn een intern evenement voor het EJP SOIL consortium, waarbij alleen de eerste halve dag openstaat voor een breder publiek, waar we enkele resultaten willen presenteren en de nadruk willen leggen op onze uitdagingen en de verwachtingen van en ten aanzien van de EU. Dit plenair programma zal ook online te volgen zijn. De videolink komt binnenkort online.

De tweede en derde halve dag zullen bestaan uit break-out sessies om kennisuitwisseling binnen het consortium rond specifieke onderwerpen te bevorederen. Deze zijn enkel ter plaatse in Riga te volgen.

De vierde en laatste halve dag is opnieuw plenair en wordt live uitgezonden. Hier maken we onze conclusies van de 3 dagen Science Days en vindt er een debat plaats over de toekomst van landbouwbodems.

De registratie voor het fysieke evenement in Riga is afgesloten, maar binnekort komen de links online voor het online bijwonen van de plenaire halve dagen.

Raadpleeg het volledige programma op de EJP SOIL website.