Activiteit | Informatiefiche Reisbeurzen voor onderzoekers binnen en buiten het EJP SOIL consortium - 2de oproep

10/09/2021

De oproep staat open van 1 september 2021 tot en met 30 september 2021.

De resultaten van het evaluatieproces zullen in de loop van oktober 2021 individueel aan de aanvragers worden meegedeeld.

mensen in een veld die naar bodem kijken

Motivering en doel

Een van de doelstellingen van EJP SOIL is het stimuleren van samenwerking en het toegankelijk maken van onderzoeksinfrastructuur in Europa zoals labo's en langetermijnveldexperimenten (long term field experiments of LTE's). Op deze manier worden relaties tussen onderzoekers en onderzoekscapaciteit versterkt.

Om dit te realiseren kunnen geïnteresseerde onderzoekers zich kandidaat stellen voor reisbeurzen.

Wie kan een aanvraag indienen en waarvoor?

Jonge of reeds gevestigde onderzoekers, maar ook technisch en labopersoneel, zowel uit de EJP SOIL-partnerinstituten als uit instituten die niet tot het consortium behoren, komen in aanmerking voor financiële steun. De steun voor niet- EJP SOIL leden is 100%, voor EJP SOIL leden is dit 44%.

Er zijn twee types beurzen.

  • ‘Access to the EJP SOIL infrastructure’ staat open voor zowel consortium- als niet-consortiumleden en is bedoeld voor bezoeken aan een deelnemend labo of langetermijnveldexperiment.
  • ‘Visiting scientist support’ staat enkel open voor het EJP SOIL consortium en de doelstelling van het bezoek kan ruimer zijn, zoals het ontwikkelen van onderzoeksvoorstellen, deelname aan workshops en schrijven van gemeenschappelijke publicaties.

Meer informatie

Meer informatie over de reisbeurzen vindt u op de internationale EJP SOIL website. Er zijn twee oproepen per jaar: in april en in september.

Vragen?

Contacteer ons

Greet Ruysschaert

Contactpersoon EJP SOIL Vlaanderen (ILVO)