Projectnieuws | Projectrapport Stoppen met ploegen is niet zaligmakend, bodembedekking met levende planten werkt, en organisch materiaal toevoegen zorgt voor een betere bodemstructuur: de beheerspraktijken om Vlaamse en Europese bodems te herstellen en versterken?

28/03/2022

Wat kunnen we leren uit meer dan 10.000 wetenschappelijke observaties van de laatste 100 jaar: CLIMASOMA maakt de analyse.

gewasrij

Doorheen Europa worstelen landbouwers met droge zomers, maar ook met overvloeden aan water bij piekregens. Hoe verzoen je die twee extremen in een oplossing die zowel de boer, het klimaat als de burger helpt? De bodem, en vooral hoe we ermee omgaan, heeft de sleutel in handen.

ILVO-waterexperte Sarah Garré pende in een blogartikel voor Eos de conclusies neer van het CLIMASOMA-project, dat duizenden wetenschappelijke observaties bundelde en drie grote trends zag.

  1. Het is belangrijk om de bodem heel het jaar door bedekt te houden met levende planten.

  2. Stoppen met ploegen is geen heilige graal.

  3. Plantenresten toevoegen zorgt ervoor dat bodem water beter kan doorlaten en vasthouden.

Ook een belangrijke conclusie: context is (zoals meestal) cruciaal. Geen enkele praktijk is ideaal in elke combinatie van omstandigheden, klimaat, bodembewerking, gewas,... Veralgemeningen zijn dus niet aangewezen.

De onderzoekers bundelden hun aanbevelingen in twee beleidsbrieven:

  • De eerste beleidsbrief verduidelijkt de hoofdconclusies van het project en roept Europese beleidsmakers op om te focussen op groenbedekkers, toevoegen van organisch materiaal en het belonen van minder bodembewerkingen in het algemeen (i.t.t. de grote focus op minder ploegen). Maar ze wijzen ook op het belang van context en de eigenheid van laden, regios, bodems en landbouwers.
  • De tweede beleidsbrief zoomt in op hoe de beleidsmakers nu deze maatregelen best benaderen en implementeren. Het belang van context wordt nog eens benadrukt en er wordt advies gegeven over hoe de beleidsmakers de verbinding kunnen aangaan met de landbouwers, en zo de kans verhogen op implementatie.

Alle informatie over het CLIMASOMA-project