Onderzoeksproject Koolstofopslagpotentieel van Europese landbouwbodems

In uitvoering CarboSeq
Veld met kiemende plantjes naast bloemenveld

Contacteer onze expert

Greet Ruysschaert op het veld

Greet Ruysschaert

Contactpersoon EJP SOIL Vlaanderen (ILVO)

Koolstofopslag in de bodem draagt bij tot klimaatmitigatie omwille van negatieve emissies. Een alomvattend overzicht van het koolstofopslagpotentieel van Europese bodems onder verschillende beheerpraktijken, gebaseerd op nationale data en met een geharmoniseerde methode, ontbreekt echter nog.

Het doel van CarboSeq is om het haalbare potentieel van verschillende beheerspraktijken voor koolstofopslag in de bodem in te schatten, rekening houdend met technische en economische beperkingen. Deze inschatting gebeurt in de verschillende regio's en landen van Europa. De onderzoekers binnen CarboSeq werken samen met het team van FAO dat de wereldwijde potentiële bodemkoolstofopslagkaart opmaakt (GSOCseq).

Onderzoeksaanpak

CarboSeq schat het koolstofopslagpotentieel in op basis van twee verschillende benaderingen. Een eerste benadering linkt bodembeheerpraktijken aan koolstofemissie of – opslagfactoren op basis van gegevens van lange termijn veldexperimenten in Europa (Tier 2). Een tweede benadering (Tier 3) gebruikt koolstofinput en -stabiliteitsdata als input voor modellering (vooral gebaseerd op het Roth-C model). Tegelijk houden we rekening met trade-off effecten zoals de uitstoot van lachgasemissies. Samen met nationale experten in de EJP SOIL hubs wordt het haalbare areaal geïdentificeerd, waarop maatregelen toegepast kunnen worden.

Wat kan dit project betekenen voor de Europese en Vlaamse landbouwpraktijk?

We verwachten dat de kaarten met het koolstofopslagpotentieel van landbouwbodems en data voor verschillende beheerpraktijken de beleidsmakers van verschillende niveaus kunnen helpen om inzicht te krijgen in welke lokaal de meest efficiënte beheerpraktijken zijn om koolstof op te slaan in de landbouwbodems.

Rol en bijdrage van de Vlaamse partners

ILVO is verantwoordelijk voor het verzamelen van data van Vlaamse langetermijnveldproeven en leidt een werkpakket waarin data van bodembeheer op akkerland bij elkaar gebracht worden. Hiervoor ontwikkelde ILVO een template voor het aanleggen van een databank. ILVO zal eveneens instaan voor het doorrekenen van het koolstofopslagpotentieel in Vlaanderen.