Onderzoeksproject Innovatieve bodembeheerpraktijken in Europa

In uitvoering i-SoMPE
fotoreeks met een foto van een veld met gewasrijen, een machine en een kapotgeknaagd gewas

Contacteer onze expert

Greet Ruysschaert op het veld

Greet Ruysschaert

Contactpersoon EJP SOIL Vlaanderen (ILVO)

Sommige innovatieve bodembeheerpraktijken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de EJP SOIL-doelstellingen, namelijk "beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering, duurzame productie, het leveren van ecosysteemdiensten en minder bodemdegradatie". Veel Europese landbouwers staan open voor de invoering van technologische innovaties en duurzame beheerpraktijken om hun landbouwbedrijven klimaatslimmer en duurzamer te maken, maar ervaren vaak bepaalde drempels om dit te verwezenlijken (kostprijs, afzetmarkt, sociaal-culturele lock-ins etc).

Onderzoeksaanpak

i-SoMPE zal met hulp van partners in de deelnemende EJP SOIL landen innovatieve bodembeheerpraktijken documenteren, en de impact op bodem en gewasproductie en technische, ecologische en socio-economische barrières in kaart brengen.

Wat kan dit project betekenen voor de Europese en Vlaamse landbouwpraktijk?

Dit project zal een inventarisatie opleveren van innovatieve en meer bekende bodembeheerpraktijken voor klimaatslim en duurzaam bodembeheer. Er zullen contextspecifieke thematische kaarten worden opgemaakt om landbouwers, onderzoekers en beleidsmakers te informeren over geschikte innovatieve bodembeheerpraktijken voor klimaatslimme landbouw.

context_c.png

Rol en bijdrage van de Vlaamse partners

ILVO staat in voor het inschatten van het adoptieniveau van diverse duurzame bodembeheerpraktijken in Vlaanderen, de opmaak van een dossier over niet-kerende bodembewerking en agroforestry en het oplijsten van enkele innovatieve praktijken waar enkele vooruitstrevende Vlaamse landbouwers reeds aan de slag mee zijn gegaan.