Onderzoeksproject Inventarisatie van indicatoren voor bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten

In uitvoering SIREN
Bandenprofiel in de bodem

Contacteer onze expert

Greet Ruysschaert op het veld

Greet Ruysschaert

Contactpersoon EJP SOIL Vlaanderen (ILVO)

In het SIREN-project wordt een inventaris gemaakt van indicatorsystemen die in Europa gebruikt worden om bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten te beoordelen, en van de referentie- en doelwaarden van deze indicatoren.

SIREN wilt ook identificeren of deze indicatoren gebruikt worden in het beleid of voor het opstellen van richtlijnen en advies op vlak van land- en bodembeheer.

Tot slot worden kennishiaten en kennisnoden geïdentificeerd die zullen doorstromen naar de EJP SOIL roadmap voor landbouwkundig bodemonderzoek.

Rol en bijdrage van de Vlaamse partners

ILVO en het departement Omgeving staan in voor de inventarisatie van indicatoren en bijhorende referentie- en doelwaarden die gebruikt worden in Vlaanderen.