Onderzoeksproject Reduceren van de sedimentconnectiviteit van agrarische landschappen als erosiebestrijdingsstrategie

In uitvoering SCALE
foto landschap

Contacteer onze expert

Petra Deproost

Petra Deproost

Contactpersoon SCALE

Het SCALE project beoogt via modellering verbeterde erosiebestrijdingsstrategieën te ontwikkelen op basis van het verlagen van de sedimentconnectiviteit van het landschap om zo bodemerosie en sedimentafstroming te reduceren.

Centrale onderzoeksvraag/doel

Bodemerosie leidt niet alleen tot het verlies van vruchtbare bodem, maar zorgt ook voor modderstromen in bebouwde omgeving en voor de aanvoer van sediment naar het watersysteem en natuurgebieden. De sedimentconnectiviteit is een landschapskenmerk dat bepaalt in welke mate water en sediment hun weg vinden doorheen het landschap. Het SCALE project wil deze connectiviteit meenemen als cruciale factor bij het ontwikkelen van erosiebestrijdingsstrategieën via modellering. Ook beoogt het project bodemfuncties gerelateerd aan erosie en sedimenttransport beter in rekening te brengen.

Onderzoeksaanpak

Het SCALE project onderzoekt in een eerste fase hoever het connectiviteitsprincipe al wordt meegenomen bij erosie- en sedimenttransportmodellering in Europa en op welke manier de modellering van erosiebestrijdingsmaatregelen en connectiviteit een rol speelt in nationaal en Europees beleid. Vervolgens focust het project op het verzamelen en harmoniseren van data en het standaardiseren van up- en downscalingtechnieken. In een volgende fase wordt samengewerkt aan het verbeteren van erosie- en sedimenttransportmodellering op verschillende schalen, waarbij de nadruk ligt op het inbouwen van de impact van erosiebestrijdingsmaatregelen en connectiviteitselementen.

De verbeterde modellen wordt ingezet voor het ontwikkelen van erosiebestrijdingsstrategieën en van een beslissingsondersteunend kader voor betrokken actoren. Tenslotte worden via workshops en communicatie kennis en inzichten gedeeld met beleidsmakers en stakeholders.

Relevantie/valorisatie

De verbetering van de modellering van erosie en sedimenttransport ondersteunt de ontwikkeling van de meeste effectieve erosiebestrijdingsstrategieën, zowel op regionaal als lokaal niveau. De data en inzichten zullen doorstromen naar zowel beleid als praktijk.

SCALE in Vlaanderen

Het SCALE project wordt uitgevoerd door een consortium van 13 onderzoeksinstituten uit 9 EU-landen. Het departement Omgeving is bij alle werkpakketten betrokken als partner.