Publicatie Nood aan een multistakeholder bodemnetwerk en –platform voor kennisuitwisseling in Vlaanderen

27/05/2021

Als input voor de Europese roadmap naar klimaatslim duurzaam bodembeheer organiseerden we in Vlaanderen 3 enquêtes. In totaal namen 60 experten uit 19 organisaties deel, hieronder beleidsactoren, landbouworganisaties, adviseurs, onderzoeksinstellingen en NGO’s. De resultaten over de stand van zaken van het onderzoek en de meningen van de stakeholders over het kennissysteem voor duurzaam bodembeheer in Vlaanderen zijn samengevat in ILVO mededeling 272.

Daarbij werd ook gepolst naar wat volgens de stakeholders de belangrijkste bodemuitdagingen voor de komende decennia zijn. Behoud en verhogen van bodemorganische stof kwam daaruit als belangrijkste bodemuitdaging, gevolgd door het verbeteren van de wateropslagcapaciteit van de bodem, het verhogen van de biodiversiteit en het verminderen van nutriëntenverliezen.

Ook in het onderzoek is bodemorganische stof een belangrijk onderwerp. Het bodemonderzoek focuste tot nu ook vooral op de impact van organische meststoffen en niet-kerende bodembewerking, waardoor het potentieel van gewassen en gewasrotaties tot nu onderbelicht bleef. Hoewel het vasthouden van bodemvocht de tweede prioriteit was voor stakeholders, gedreven door de droogte van de afgelopen jaren, zijn dit onderwerp en de mogelijke oplossingen tot nu relatief weinig bestudeerd in Vlaanderen.

De stakeholders vragen bovendien een duidelijke, geïntegreerde bodemvisie en een multistakeholder bodemnetwerk en -platform voor kennisuitwisseling.

Het eerste deel van het rapport focust op de huidige Vlaamse bodembeleidsdoelstellingen. De resultaten zijn samengevat in ILVO mededeling 271.

EJP Soil - deel 2

U kan het Engelstalige rapport lezen in de ILVO-mededeling: Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils in Flanders

Vragen?

Contacteer ons

Greet Ruysschaert

Contactpersoon EJP SOIL Vlaanderen (ILVO)

Maarten De Boever

Onderzoeker ILVO

Ook interessant

Projectrapport | Wetenschappelijke publicatie | Video 05/01/2023

Klimaatverandering en bodemgezondheid: een video abstract

screenshot waterexperte sarah garre op veld + titel "soil and crop management practices and the water regulation functions of soils - qualitative synthesis of meta-analyses relevant to european agriculture"
Water, bodem en een goede opbrengst: je kan ze niet losmaken van elkaar. Maar wat gebeurt er met de bodem door de huidige klimaatverandering, en welke rol speelt hij om ons er net weerbaarder tegen te...