Publicatie Vlaamse bodembeleidsdoelstellingen doorgelicht

27/05/2021

Als input voor de Europese roadmap naar klimaatslim duurzaam bodembeheer organiseerde ILVO in Vlaanderen 3 enquêtes. In totaal namen 60 experten uit 19 organisaties deel, hieronder beleidsactoren, landbouworganisaties, adviseurs, onderzoeksinstellingen en NGO’s. Eén van de bevragingen ging over bodembeleidsdoelstellingen. De resultaten werden gebundeld in ILVO mededeling 271.

Het rapport geeft een overzicht van huidige beleidsdoelstellingen en de indicatoren die door het beleid gehanteerd worden. Daaruit blijkt dat de focus van het huidige Vlaamse bodembeleid ligt op bodemorganische stof, bodemerosie, bodemverontreiniging en nutriëntenverliezen. Er bestaan momenteel weinig kwantitatieve doelstellingen die expliciet gericht zijn op bodemuitdagingen, en er gebeurt nog geen systematische bodemmonitoring.

Hoewel de bodem in vrij veel beleidsdocumenten aan bod komt is er geen overkoepelend beleidskader in Vlaanderen. De stakeholders gaven in de bevragingen aan dat de kloof tussen waar we nu staan en wat toekomstgerichte beleidsdoelstellingen zouden moeten zijn nog groot is voor de meeste bodemuitdagingen. De meeste vooruitgang werd reeds geboekt voor bodemerosie en -verontreiniging.

Uit de bevraging blijkt bovendien dat zowel het huidig beleid als diverse andere stakeholders kijken naar gewassen en rotaties en beheer van organische stof en nutriënten als antwoord op diverse bodemuitdagingen. De stakeholders legden daarnaast meer focus op aangepaste bewerkingen, vernieuwende landbouwsystemen en waterbeheer, terwijl in de huidige beleidsdocumenten de focus meer ligt op bufferstroken en kleine landschapselementen. De stakeholders benadrukken de nood aan een systeembenadering, die alle elementen en hun invloeden in kaart brengt, en het belang van het combineren van maatregelen.

Het tweede deel van het rapport focust op de nood aan een multistakeholderbodemnetwerk en -platform voor kennisuitwisseling in Vlaanderen. De resultaten zijn samengevat in ILVO mededeling 272.

EJP Soil - deel 1

U kan het Engelstalige rapport lezen in de ILVO-mededeling: Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils in Flanders

Vragen?

Contacteer ons

Greet Ruysschaert

Contactpersoon EJP SOIL Vlaanderen (ILVO)

Ook interessant

Projectrapport | Wetenschappelijke publicatie | Video 05/01/2023

Klimaatverandering en bodemgezondheid: een video abstract

screenshot waterexperte sarah garre op veld + titel "soil and crop management practices and the water regulation functions of soils - qualitative synthesis of meta-analyses relevant to european agriculture"
Water, bodem en een goede opbrengst: je kan ze niet losmaken van elkaar. Maar wat gebeurt er met de bodem door de huidige klimaatverandering, en welke rol speelt hij om ons er net weerbaarder tegen te...